Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgynghoriadau ac ymatebion

Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i:

  • Unrhyw ymgynghoriad yr ydym wedi'i gyhoeddi i gael barn ar amryw o bynciau, ar
  • Ein hymatebion i unrhyw ymgynghoriadau ar bynciau perthnasol i'n gwaith.

Defnyddiwch y teclyn isod i chwilio ein hymgynghoriadau a'n ymatebion.

Cyhoeddiadau