Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymateb i bapur gwyn Llywodraeth y DU ar niweidiau ar-lein

Rydym wedi ymateb i bapur gwyn Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ar niweidiau ar-lein.

Mae’r papur gwyn yn cynnwys cynigion i:

  • greu rheolydd niweidiau ar-lein newydd
  • wneud i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol ddarparu tryloywder ar hysbysebu gwleidyddol

Rydym eisiau i’r cynigion fod yn gydgysylltiedig gyda chyfreithiau etholiadol a refferendwm. Os ydynt, gallai’r cynigion:

  • gefnogi ein hamcanion ar gyfer tryloywder a rheolaeth ar wariant etholiadol
  • gynorthwyo partïon gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill i gydymffurfio gyda’u cyfrifoldebau i ddilyn cyfraith etholiadol
  • helpu pleidleiswyr i gael mwy o ymddiriedaeth eu bod yn gwybod pwy sydd yn ymgyrchu dros eu pleidlais

Mae’n hanfodol bod unrhyw reolydd y DU sydd yn gweithio yn y maes digidol gyda’r offer gorfodaeth gywir i ddelio gyda gweithgareddau arlein. Rydym yn annog y Llywodraeth i gymryd y camau priodol i foderneiddio cyfreithiau etholiadol ac ein pwerau, yr un amser â mynd i’r afael â niweidiau ar-lein.

Rydym angen y pŵer i dderbyn gwybodaeth gan gwmnïau cyfryngau cymdeithasol, ac eisiau galluoedd gwell i rannu gwybodaeth gyda rheolyddion eraill.

Mae’r argymelliadau hyn ar gael, gyda mwy o fanylion, yn ein hadroddiad Ymgyrchu Digidol.

Rydym yn croesawu trafodaethau pellach gyda Llywodraeth y DU ar sut i symud ymlaen gyda’r cynigion hyn.

Cyhoeddiadau