Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyhoeddiadau corfforaethol

Ar y dudalen hon cewch hyd i'r adroddiadau corfforaethol a gyhoeddwn bob blwyddyn.

Mae ein cynlluniau corfforaethol yn gosod ein hamcanion ac mae ein hadroddiadau blynyddol yn amlinellu beth wnaethom ni i gyflawni'r amcanion hynny.

Defnyddiwch y teclyn isod i chwilio ein cyhoeddiadau corfforaethol.

Cyhoeddiadau