Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adroddiadau ar etholiadau a refferenda

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n holl adroddiadau ar etholiadau a refferenda.

Rydym yn adrodd ar nifer o faterion o ba mor dda y cynhaliwyd y pleidleisiau i beth a wariwyd ar ymgyrchu.

Defnyddiwch y teclyn i chwilio ein adroddiadau etholiadau a refferenda.

Cyhoeddiadau