Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau

Ar y dudalen hon cewch hyd i'r holl ganllawiau yr ydym wedi'u cyhoeddi ar gyfer rheiny sy'n cymryd rhan mewn etholiadau.

Mae hyn yn cynnwys canllawiau ar gyfer:

  • Gweinyddwyr etholiadol
  • Pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr
  • Ymgeiswyr ac asiantiaid

Defnyddiwch y teclyn isod i chwilio'n canllawiau.

Cyhoeddiadau