Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rolau a chyfrifoldebau

Ein swyddogaeth mewn etholiadau a refferenda

Rydym yn gweithio i gefnogi etholiadau a refferenda a gynhelir yn dda yn y DU, gan gynnig cefnogaeth a chanllawiau i'r rheiny sy'n cymryd rhan Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod y pleidleiswyr yn gwybod yr oll sydd angen iddyn nhw wybod.

Darganfod mwy am ein swyddogaeth mewn etholiadau a refferenda

Ein swyddogaeth fel rheoleiddiwr cyllid pleidiau gwleidyddol

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pobl yn deall y rheolau ynghylch cyllid pleidiau gwleidyddol. Ynghyd â'r gwaith hwn, ry'n ni hefyd yn cymryd camau pan fo rheolau'n cael eu torri ac yn cyhoeddi gwybodaeth am gyllid gwleidyddol.

Darganfod mwy am ein swyddogaeth fel rheoleiddiwr cyllid pleidiau gwleidyddol

Cofrestru pleidiau gwleidyddol

Rydym yn cynnal ac yn cyhoeddi'r cofrestrau o bleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Mae'n rhaid i blaid wleidyddol gael ei chofrestru gyda ni er mwyn cyflwyno ymgeiswyr mewn etholiad.

Darganfod mwy am ein swyddogaeth mewn cofrestru pleidiau gwleidyddol

Ymchwil

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ymchwil ynghylch etholiadau a refferenda, cofrestru etholiadol a chyllid pleidiau ac etholiadau Mae hyn yn sicrhau bod ein barn a'n argymhellion yn seiliedig ar dystiolaeth.

Darganfod mwy am ein ymchwil

Ymwybyddiaeth y cyhoedd

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd cyn etholiadau a refferenda i wneud yn siŵr bod pobl yn ymwybodol o pryd a sut i gofrestru i bleidleisio ac unrhyw beth arall sydd angen iddyn nhw wybod.

Darganfod mwy am ein gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd

Gwaith polisi

Rydym yn gwneud gwaith polisi mewn amryw o feysydd. Rydym am sicrhau bod y rheolau ynghylch holl agweddau ar etholiadau mor glir a syml a phosibl, a'n bod yn rhoi pleidleiswyr yn gyntaf.

Darllen ein hadroddiadau polisi ac ymchwil

Cyfreithiau sy'n llywodraethu ein gwaith

Os hoffech weld y cyfreithiau sy'n llywodraeth ein gwaith yn fanylach, mae'r deddfau cyfan isod ar gael ar wefan legislation.gov.uk.

Rheoliadau yr ydym wedi'u gwneud

Rolau a chyfrifoldebau