Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwy ydym ni

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU.

Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd.

Adroddiad blynyddol 2015-16

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2015-16 (PDF)

Ein pobl a'n swyddfeydd

Rydym wedi'n rhannu yn bedair prif gyfarwyddiaeth:

  • Cyllid Pleidiau ac Etholiadau
  • Gweinyddiaeth Etholiadol (yn cynnwys ein swyddfeydd rhanbarthol yn Lloegr, a'n swyddfeydd yng Nghymru a Gogledd Iwerddon)
  • Cyfathrebu (gan gynnwys ein swyddfa yn yr Alban)
  • Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Ewch i'r dudalen cysylltu â ni i gael manylion ein swyddfeydd

Rhagor o wybodaeth

Beth ry'n ni'n ei wneud

Gallwch ddarganfod mwy am y gwaith yr ydym yn ei wneud ar y dudalen ein Swyddogaethau a'n Cyfrifoldebau >

Pwy ydym ni