Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwy ydym ni

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU.

Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd.

Adroddiad blynyddol 2016-17

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2016-17 (PDF)

Ein pobl a'n swyddfeydd

Rydym wedi'n rhannu yn bedair prif gyfarwyddiaeth:

  • Cyfathrebu ac Ymchwil
  • Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau
  • Cyllid a gwasanaethau corfforaethol
  • Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio

Ewch i'r dudalen cysylltu â ni i gael manylion ein swyddfeydd

Rhagor o wybodaeth

Gweld manylion cyflogau dros £60,000

Beth ry'n ni'n ei wneud

Gallwch ddarganfod mwy am y gwaith yr ydym yn ei wneud ar y dudalen ein Swyddogaethau a'n Cyfrifoldebau >

Pwy ydym ni