Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Tîm Gweithredol a Yr Uwch Grŵp Arwain

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am ein Tîm Gweithredol a Yr Uwch Grŵp Arwain.

Mae ein tîm Gweithredol yn cefnogi ein Comisiynwyr drwy ddarparu arweinyddiaeth o ddydd i ddydd i weithredu ein strategaeth yn llwyddiannus.

Neidiwch i'r wybodaeth am ddiddordebau, lletygarwch a threuliau'r Tîm Gweithredol

Tîm Gweithredol

Claire Bassett, Chief Executive

Claire Bassett
Prif Weithredwr

Carolyn Hughes, Deputy Chief Executive and Director of Finance and Corporate Services

Carolyn Hughes
Cyfarwyddwr Cyllid a
Gwasanaethau Corfforaethol
a Dirprwy Brif Weithredwr

Ailsa Irvine, Director of Electoral Administration and Guidance

Ailsa Irvine
Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth
Etholiadol a Chanllawiau

Bob Posner, Director of Political Finance and Regulation

Bob Posner
Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol
a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol

Craig Westwood, Director of Communications and Research

Craig Westwood
Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac
Ymchwil

Yr Uwch Grŵp Arwain

Cyfathrebu ac Ymchwil

Emma Hartley Pennaeth Ymgyrchoedd a Gwybodaeth y Cyhoedd
Phil Thompson Pennaeth Ymchwil
Pennaeth Cyfathrebu Allanol

Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio

Louise Edwards Pennaeth Rheoleiddio
Louise Footner Cyfreithiol y Pennaeth Gorfodi Interim
Tom Hawthorn Pennaeth Polisi Etholiadol

Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau

Melanie Davidson Pennaeth Cefnogaeth a Gwella
Andy O'Neill y Comisiwn Etholiadol, yr Alban
Ann Watt y Comisiwn Etholiadol, Gogledd Iwerddon
Rhydian Thomas y Comisiwn Etholiadol, Cymru

Cyllid a gwasanaethau corfforaethol

Katy Thomas Pennaeth Cynllunio ac Adnoddau Gweithredol
Stuart Blayney Pennaeth Adnoddau Dynol
Joanne Crofton-Diggins Pennaeth Gwybodaeth, Cyfathrebu a Thechnoleg

Cyfarfodydd allanol y Prif Weithredwr

Cofrestr diddordebau, rhoddion a lletygarwch

Gweld diddordebau, rhoddion a lletygarwch mewn blynyddoedd blaenorol

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

Gweld ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth mewn blynyddoedd blaenorol

2017-18

Pwy ydym ni