Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Tîm Gweithredol a Yr Uwch Grŵp Arwain

Mae ein Tîm Gweithredol yn cefnogi ein Comisiynwyr drwy ddarparu arweinyddiaeth o ddydd i ddydd i weithredu ein strategaeth yn llwyddiannus.

Tîm Gweithredol

Claire Bassett, Chief Executive

Claire Bassett
Prif Weithredwr

Ailsa Irvine, Director of Electoral Administration and Guidance

Ailsa Irvine
Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth
Etholiadol a Chanllawiau

Bob Posner, Director of Political Finance and Regulation

Bob Posner
Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol
a Rheoleiddio
a Chwnsler Cyfreithiol

Craig Westwood, Director of Communications and Research

Craig Westwood
Cyfarwyddwr Cyfathrebu
ac Ymchwil

Kieran Rix
Cyfarwyddwr Cyllid
a Gwasanaethau Corfforaethol

Yr Uwch Grŵp Arwain

Cyfathrebu ac Ymchwil

Emma Hartley Pennaeth Ymgyrchoedd a Gwybodaeth y Cyhoedd
Phil Thompson Pennaeth Ymchwil
Niki Nixon Pennaeth Cyfathrebu Allanol

Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio

Louise Edwards Pennaeth Rheoleiddio
Louise Footner Cyfreithiol y Pennaeth Gorfodi Interim
Tom Hawthorn Pennaeth Polisi Etholiadol

Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau

Melanie Davidson Pennaeth Cefnogaeth a Gwella
Martin Lord Pennaeth Ganllawiau
Andy O'Neill y Comisiwn Etholiadol, yr Alban
Ann Watt y Comisiwn Etholiadol, Gogledd Iwerddon
Rhydian Thomas y Comisiwn Etholiadol, Cymru

Cyllid a gwasanaethau corfforaethol

David Bailey Pennaeth Cynllunio ac Adnoddau Gweithredol
Jennifer Hartland Pennaeth Adnoddau Dynol
Joanne Crofton-Diggins Pennaeth Gwybodaeth, Cyfathrebu a Thechnoleg

Cyfarfodydd allanol y Prif Weithredwr

Cofrestr diddordebau, rhoddion a lletygarwch

Gweld diddordebau, rhoddion a lletygarwch mewn blynyddoedd blaenorol

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

Gweld ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth mewn blynyddoedd blaenorol

2017-18

Pwy ydym ni