Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ailsa Irvine

Ailsa Irvine, Director of Electoral Administration and Guidance

Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau

Mae Ailsa wedi bod gyda'r Comisiwn am dros ddegawd, gan gyflawni nifer o swyddi ers cychwyn fel Swyddog Polisi ac Arfer yn yr Alban yn 2003.

Rhwng 2010 a 2016 roedd Ailsa yn Bennaeth Canllawiau, gan arwain ar waith canllawiau, cefnogaeth a safonau perfformiad y Comisiwn. Chwaraeodd rhan allweddol yn cefnogi'r Cadeirydd blaenorol, Jenny Watson, yn ei rôl fel Prif Swyddog Cyfrif yn Refferendwm yr UE yn ddiweddar.

Penodwyd Ailsa yn Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol ym mis Ionawr 2017.

Pwy ydym ni