Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Carolyn Hughes

Carolyn Hughes, Deputy Chief Executive and Director of Finance and Corporate ServicesCyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol a Dirprwy Brif Weithredwr

Ymunodd Carolyn â'r Comisiwn Etholiadol ym mis Mai 2007.

Ei rôl ddiweddaraf oedd Cyfarwyddwr Cyllid Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG Hinchingbrooke. Mae ei swyddi blaenorol wedi cynnwys Cyfarwyddwr Cyllid a Chyfarwyddwr Prosiectau Cyllid Ymddiriedolaeth Ysbytai GIG Gorllewin Hertfordshire, Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol yr Awdurdod Datblygu Iechyd a Chyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol a Dirprwy Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG De Lincolnshire.

Mae hi'n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth, ac mae ganddi MBA o'r Brifysgol Agored.

Ers i'r Dirprwy Brif Weithredwr blaenorol adael, mae Carolyn nawr yn cyflawni nifer o'r swyddogaethau hynny.

Pwy ydym ni