Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Claire Bassett

Claire Bassett, Chief Executive

Prif Weithredwr

Cychwynnodd Claire fel Prif Weithredwr gyda'r Comisiwn Etholiadol ym mis Hydref 2015.

Roedd Claire yn Brif Weithredwr y Bwrdd Parôl, y corff annibynnol yn gyfrifol am benderfynu p'un a bod carcharorion oedd wedi'u cael yn eog o'r troseddau mwyaf difrifol yn ddiogel i'w rhyddhau, rhwng Ebrill 2012 a Hydref 2015. Symudodd yno o'r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol, sy'n gyfrifol am ymchwilio i gamweddau, lle'r oedd hi hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol.

Cyn hyn, roedd Claire yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau yn Nacro, yr elusen lleihau trosedd, a Phrif Weithredwr NCE, cymdeithas tai Nacro. Yn gynharach yn ei gyrfa roedd hi'n Brif Weithredwr Connexions, Milton Keynes, Oxon a Bucks a bu'n gwneud nifer o swyddi gyda'r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Cychwynnodd ei gyrfa fel hyfforddai rheoli yn y diwydiant adeiladu.

Mae Claire yn gyfarwyddwr anweithredol o Homegroup, un o ddarparwyr mwyaf y DU o dai a gwasanaethau cefnogol o safon uchel, ac mae hi'n aelod o fwrdd y Gymdeithas y Prif Weithredwyr.

Pwy ydym ni