Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Craig Westwood

Craig Westwood, Director of Communications and ResearchCyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymchwil

Ymunodd Craig â'r Comisiwn Etholiadol ym mis Awst 2016.

Rhwng Chwefror 2013 a Gorffennaf 2016 roedd Craig yn Bartner gydag asiantaeth cyfathrebu corfforaethol Pagefield, yn arwain ar gyfrifon materion corfforaethol ar gyfer cleientiaid oedd yn amrywio o frandiau amlwladol i elusennau bychain. Roedd y rhain yn cynnwys AB InBev, Kellogg’s a HS1 Ltd, y Llyfrgell Brydeinig, y Rheoleiddiwr Codi Arian a the Roddick Foundation.

Treuliodd y ddeng mlynedd flaenorol yn y Gwasanaeth Sifil mewn nifer o rolau polisi yn yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a'r Adran Iechyd, gan orffen gyda thair blynedd fel Ysgrifennydd Preifat y Gweinidog dros Ddiwylliant, Cyfathrebu a'r Diwydiannau Creadigol. Cyn ymuno â'r Gwasanaeth Sifil, bu Craig yn gweithio mewn swyddfeydd y wasg gorfforaethol gan gynnwys cyhoeddwyr Fourth Estate a'r Llyfrgell Brydeinig.

Mae Craig yn ymddiriedolwr yr elusen gelfyddydol Poet in the City, sy’n creu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer barddoniaeth drwy raglen o ddigwyddiadau, comisiynau a gwaith addysgiadol.

Pwy ydym ni