Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwyllgor Archwilio

Beth mae'r Pwyllgor Archwilio yn ei wneud?

Mae'r Pwyllgor yn cynnig cyngor ac yn sicrhau fod gennym y prosesau risg, rheoli a llywodraethu gorau yn eu lle. Maent hefyd yn gweithredu ar ran y Comisiynwyr i roi sicrwydd iddynt ar y materion hyn.Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cefnogi ein Swyddog Cyfrifyddu (Prif Weithredwr y Comisiwn Etholiadol) i gyflawni ei dasgau atebolrwydd ffurfiol.

Aelodau'r Pwyllgor Archwilio

Mae tri aelod o'r Pwyllgor Archwilio yn dod o'n Comisiynwyr a benodwyd gan ein Bwrdd. Ar ben hyn, mae'r Bwrdd yn penodi Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor Archwilio sydd heb unrhyw gysylltiad arall â'r Comisiwn. Gall cynrychiolydd o'r Swyddfa Archwilio Cenedlaethola Phennaeth ein adran Archwilio mewnol fynychu unrhyw gyfarfod y Comisiynwyr.

Mae aelodau'r Pwyllgor yn gwasanaethau am dair blynedd, heblaw eu bod yn darfod bod yn Gomisiynydd, neu y'u gofynnir i sefyll i lawr. Gellir eu hail-benodi am gyfnod arall, heb fod yn hirach na thair blynedd.

Aelodau presennol y Pwyllgor Archwilio

  • Dean Parker CIPFA (Ymgynghorydd Annibynnol a Chadeirydd
  • Dame Sue Bruce (Comisiynydd)
  • Tony Hobman (Comisiynydd)
  • Alasdair Morgan (Comisiynydd)

Mynychwyr eraill

Mae ein Swyddog Cyfrifyddu, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol a Phennaeth Cyllid, ynghyd â chynrychiolwyr o'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol, fel arfer yn mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio. Gall y Pwyllgor ofyn i unrhyw aelod arall o staff fynychu cyfarfodydd.

Cofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio

Cwymplen o Gofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio

Pwy ydym ni