Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Panel Pleidiau Cynulliad Cymru

Bydd y dudalen hon ar gael yn Gymraeg cyn gynted â phosibl. Cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg os oes angen y dudalen hon arnoch yn Gymraeg ar frys.

Wales Political Parties Panel members

The panel's remit is to submit information to us about matters affecting political parties in the Welsh Assembly.

The panel is made up of a representative from each of the Assembly's political parties with two or more sitting Assembly Members.

The panel meets quarterly, but with the option to vary frequency if necessary.

Read the Wales Assembly Parties Panel Terms of Reference (PDF)

Wales Political Parties Panel minutes

Pwy ydym ni