Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Y Comisiynwyr

Mae ein Comisiynwyr yn arwain ar ein strategaeth ac yn gosod ein blaenoriaethau.

Ein Cadeirydd

Portrait of John Holmes, Chair of the Electoral Commission

Sir John Holmes

Ein Comisiynwyr

Portrait of Dame Sue Bruce, Electoral Commissioner

Dame Sue Bruce

Portrait of Anna Carragher, Electoral Commissioner

Anna Carragher

Portrait of Electoral Commissioner, Sarah Chambers

Sarah Chambers

Portrait of Alasdair Morgan, Electoral Commissioner

Alasdair Morgan

Portrait of Elan Closs Stephens, Electoral Commissioner

Elan Closs Stephens CBE

Portrait of Rob Vincent CBE, Electoral Commissioner

Rob Vincent CBE

Cyfarfodydd allanol y Cadeirydd

Yma, gallwch weld manylion cyfarfodydd allanol y mae'r Cadeirydd wedi'u mynychu i gyfarfod a'r prif rhanddeiliaid.

Cofrestr diddordebau, rhoddion a lletygarwch

Yma cewch weld manylion diddordebau a gyhoeddwyd gan y Comisiynwyr ac unrhyw roddion neu letygarwch a dderbyniwyd.

2018/19

Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

2017-18

Cod Ymddygiad Comisiynwyr

Mae ein cod ymddygiad i Gomisiynwyr yn ganllaw clir ar yr ymddygiad disgwyliedig gan Gomisiynydd Etholiadol.

Pwy ydym ni