Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Y Comisiynwyr

Mae ein deg Comisiynydd yn arwain ar ein strategaeth ac yn gosod ein blaenoriaethau.

Maent yn annibynnol o bleidiau gwleidyddol - er bod y pedwar Comisiynydd a apwyntiwyd fwyaf diweddar yn dod â phrofiad uniongyrchol o bleidiau gwleidyddol - ac maent yn atebol yn uniongyrchol i'r Senedd.

Neidiwch i'r wybodaeth am gyfarfodydd allanol, ddiddordebau, lletygarwch a threuliau

Ein Cadeirydd

Sir John Holmes

Ein Comisiynydd

Dame Sue Bruce

Anna Carragher

Tony Hobman

John Horam

David Howarth

Alasdair Morgan

Bridget Prentice

Elan Closs Stephens CBE

Rob Vincent CBE

Gweld diddordebau, rhoddion a lletygarwch mewn blynyddoedd blaenorol

2015–16

2014–15

2013–14

2012–13

2011–12

2010–11

2009–10

Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

2017-18

Gweld ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth y Comisiynwyr mewn blynyddoedd blaenorol

2016-17

2015-16

2014–15

2013–14

2012–13

2011–12

2010–11

2009–10

Cod Ymddygiad Comisiynwyr

Mae ein cod ymddygiad i Gomisiynwyr yn ganllaw clir ar yr ymddygiad disgwyliedig gan Gomisiynydd Etholiadol.

Pwy ydym ni