Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Alasdair Morgan

Alasdair Morgan, Commissioner

Comisiynydd

Wrth ddilyn gyrfa yn y diwydiant TG, roedd gan Alasdair Morgan nifer o swyddi gyda Phlaid Genedlaethol yr Alban (SNP) (Trysorydd Cenedlaethol, Ysgrifennydd Cenedlaethol ac ati), hyd nes iddo gael ei ethol fel AS yr SNP ar gyfer Galloway ac Upper Nithsdale rhwng 1997 a 2001, lle'r oedd ar y Pwyllgor Dethol Masnach a Diwydiant.

Roedd hefyd yn aelod yr SNP yn Senedd yr Alban rhwng 1999 a 2011, pan safodd i lawr. Yn ystod ei ail dymor pedair blynedd roedd yn Gynullydd grŵp seneddol ei blaid ac yna'n brif chwip i'r grŵp, ac yn ei dymor olaf roedd yn n o'r Dirprwy Lywyddion y Senedd ac arweinydd dirprwyaeth y Senedd i'r Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig.

Mae'n parhau i fod yn ymddiriedolwr Cronfa Bensiwn Senedd yr Alban.

Pwy ydym ni