Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Alastair Ross

Comisiynydd

Alastair RossMae Alastair Ross, cyn aelod y DUP o Gynulliad Gogledd Iwerddon nes 2017. Cynrychiolodd Dwyrain Antrim am 10 mlynedd. Cyn hyn roedd ganddo wahanol swyddi yn y DUP gan gynnwys Prif Chwip, Rheolwr Ymgyrch a Chadeirydd Young Democrats. 

Ynghyd â'i yrfa wleidyddol, mae Alastair hefyd yn ymgynghorydd ar gyfer Weber Shandwick. Mae'n rhoi cyngor i gleientiaid ar sut i ymgysylltu â Gwleidyddol yng Ngogledd Iwerddon.

Pwy ydym ni