Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Anna Carragher

Anna Carragher, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 1 Ionawr 2016 i 31 Rhagfyr 2019

Mae Anna Carragher yn aelod o Fwrdd Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon ac yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir.

Mae hi wedi gweithio fel newyddiadurwr a chynhyrchydd i'r BBC yn Llundain ac yng Ngogledd Iwerddon ar raglenni megis Today, Newsnight, Question Time ac Any Questions, ac fel Golygydd Rhaglenni Ewropeaidd a Gohebu. Roedd hi'n bennaeth Rhaglenni BBC Gogledd Iwerddon o 1995 i 2001 ac yn Rheolwr BBC Gogledd Iwerddon o 2001 i 2006.

Ymunodd â'r Comisiwn Etholiadol ar 1 Ionawr 2012.

Pwy ydym ni