Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Bridget Prentice

Bridget Prentice, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 12 Mai 2014 to 30 Medi 2018

Roedd Bridget Prentice yn AS ar gyfer Dwyrain Lewisham am 18 mlynedd. Roedd hi'n Chwip y Llywodraeth ac yn Weinidog yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder gyda chyfrifoldeb dros weinyddiaeth etholiadol ynghyd â meysydd polisi eraill. Mae hi ar hyn o bryd yn Ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Jimmy Mizen ac Age Exchange, cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Trinity Lewisham ac yn Ymgynghorydd Pampered Chef.

Mae hi'n parhau i gynghori cyrff y sector gyhoeddus a phreifat ar faterion sy'n ymwneud â'r llywodraeth.

Pwy ydym ni