Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyfarfodydd Comisiynwyr

Mae ein Comisiynwyr yn cyfarfod tua naw gwaith y flwyddyn i drafod ac adolygu'r modd yr ydym yn darparu'n strategaeth a'n blaenoriaethau.

Mae'n holl Gomisiynwyr a'n tîm Gweithredol yn mynychu'r cyfarfodydd hyn.

Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd y Comisiwn

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pwy ydym ni