Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyfarfodydd Comisiynwyr

Mae ein comisiynwyr a'n tîm gweithredol yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn i drafod y modd yr ydym yn darparu'n strategaeth a'n blaenoriaethau.

Bwrdd y Comisiwn cofnodion cyfarfodydd

Mae'r comisiynwyr yn adolygu ac yn cymeradwyo'r cofnodion blaenorol yn eu cyfarfod nesaf, cyn i ni eu cyhoeddi.

Weithiau mae angen i ni olygu'r cofnodion, lle'r ydym yn tynnu rhai brawddegau neu adrannau. Byddwn yn golygu os yw'r wybodaeth:

  • yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol
  • yn berthnasol i bolisi yr ydym yn ei ddatblygu
  • yn sensitif, gan ein bod wedi ei dderbyn yn ein rôl fel rheoleiddiwr
  • yn berthnasol i gamau gorfodi
  • yn gallu bod yn sensitif am reswm arall

Byddwn yn sicrhau bod y golygiadau yn glir drwy gynnwys crynodeb. Bydd y grynodeb yn cynnwys un ai trosolwg o'n golygiadau, neu ein rhesymau dros olygu'r wybodaeth.

Cyfarfodydd bwrdd yn 2019

Cyfarfodydd bwrdd yn 2018

2017

2016

Pwy ydym ni