Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

David Howarth

David Howarth, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 1 Hydref 2014 to 30 Medi 2018

Roedd David Howarth yn AS dros Gaergrawnt nes 2010, a chyn hynny roedd yn Arweinydd Cyngor Dinas Caergrawnt ac yn gynghorydd lleol am 17 o flynyddoedd. Roedd yn Ysgrifennydd Gwladol drois Gyfiawnder yr Wrthblaid y Democratiaid Rhyddfrydol o 2008 i 2010, a chyn hynny, roedd yn aelod o bwyllgorau dethol y Senedd ar Faterion Cyfansoddiadol a Chyfiawnder. Mae'n ddarllenydd Prifysgol mewn Cyfraith Breifat ym Mhrifysgol Caergrawnt, yn Gymrawd Coleg Clare, Caergrawnt ac yn Gymrawd Cysylltiol y Ganolfan dros Wyddoniaeth a Pholisi yn Ysgol Fusnes Judge, Prifysgol Caergrawnt.Mae hefyd yn Ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Casgliadau a chynghorydd anrhydeddus Dinas Caergrawnt.

Fe'i penodwyd hefyd ym mis Mawrth 2012, yn Aelod o'r Cyngor Ymgynghorwyr, Rand (Ewrop); Aelod o'r Bwrdd Cynghori ar Fewnwelediad Rhyddfrydol ac i Fwrdd Cynghori Radio Seneddol Merched.

Pwy ydym ni