Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Yr Athro Elan Closs Stephens

Professor Elan Closs Stephens, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 13 Mawrth 2017 to 12 Mawrth 2021

Mae Elan Closs Stephens yn Athro Emeritws Cyfathrebu a Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae hi wedi arbenigo mewn polisi rheoleiddiol diwylliannol a darlledu, gan gadeirio Adolygiad Stephens i Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn Gadeirydd y Cyngor Prydeinig yng Nghymru, fel Llywodraethwr y Sefydliad Ffilm Prydeinig ac, am ddau dymor, Cadeirydd S4C. Am y chwe blynedd diwethaf, hyd nes diwedd y Siarter, mae hi wedi bod yn Ymddiriedolwr Cymru ar gorff llywodraethu'r BBC, Ymddiriedolaeth y BBC.

Mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol uwch Fwrdd Ysgrifennydd Parhaol Cymru ac wedi cadeirio Pwyllgor Archwilio a Risg y Bwrdd ers 2008. Fe wnaeth hi hefyd gadeirio'r Bwrdd Adfer ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. Mae Elan yn frodor o Gymru o Ddyffryn Nantlle, a graddiodd o Goleg Somerville, Rhydychen.

Fe'u gwobrwywyd gyda CBE yng Ngwobrau Penblwydd y Frenhines yn 2001 am wasanaethau i ddarlledu a'r Gymraeg. Roedd hi'n Uwch Siryf y tair sir, Sir Benfro, Sir Gâr a Cheredigion yn 2012-13.

Pwy ydym ni