Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Joan Walley

Joan Walley

Comisiynydd

Cychwynnodd Joan Walley ar ei gyrfa wleidyddol yn Llundain ac fe'u hetholwyr yn Aelod Seneddol dros Stoke on Trent rhwng 1987 a 2015. Yn ystod eu hamser wedi'u hethol roedd yn Llefarydd yr Wrthblaid ar gyfer Trafnidiaeth a Llefarydd yr Wrthblaid ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.


Yn 2015, daeth yn Gadeirydd Aldersgate Group. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Gyfun y GIG.

Pwy ydym ni