Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

John Horam

John Horam, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 1 Hydref 2014 i 30 Medi 2018

Mae John Horam wedi bod yn Weinidog mewn Llywodraethau Ceidwadol a Llafur gyda chyfrifoldebau dros Drafnidiaeth, Iechyd, y Gwasanaeth Sifil a Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Roedd yn AS y Ceidwadwyr dros Orpington o 1992 i 2010, a chyn hynny roedd yn AS dros Gateshead West (Llafur 1970 i 1981, SDP 1981 i 1983). Mae wedi brwydro 10 etholiad cyffredinol.

Ar ôl 1997, roedd yn Gadeirydd cyntaf Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol y Senedd, ac yna'n aelod o'r Pwyllgor Materion Tramor. Mae hefyd yn uno sefydlwyr, a nawr yn Gyfarwyddwr anweithredol cwmni rhyngwladol llwyddiannus (CRU International) a Chadeirydd cyntaf y gymdeithas dai fawr Ymddiriedolaeth Tai Circle Thirty Three. Cyn hynny roedd yn arweinydd ac yn awdur erthyglau nodwedd y Financial Times a The Economist. Mae'n Gymrawd Cyfurdd Coleg Santes Catharine Caergrawnt. Ar 4 Medi 2013 fe’i gwnaed yn Arglwydd am Oes, fel Barwn Horam, o Grimsargh yn Sir Gaerhirfryn.

Pwy ydym ni