Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Lord Gilbert of Panteg

Lord Gilbert of Panteg (Stephen Gilbert)

Comisiynydd

Mae'r Arglwydd Gilbert o Banteg (Stephen Gilbert) yn arglwydd Ceidwadol. Mae'n cadeirio Pwyllgor Dethol ar Gyfathrebu Tŷ'r Arglwyddi.
Cyn hyn cafodd nifer o uwch swyddi yn y blaid Geidwadol. Mae'r rhain wedi cynnwys Pennaeth Ymgyrchu, Cyfarwyddwr Ymgyrchu a Dirprwy Brif Weithredwr, yn ogystal ag Ysgrifennydd Gwleidyddol i'r Prif Weinidog.

Pwy ydym ni