Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rob Vincent CBE

Rob Vincent, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 1 Ionawr 2016 i 31 Rhagfyr 2020

Roedd Rob Vincent yn Brif Weithredwr Cyngor Kirklees rhwng 2004 a 2010 ac roedd yn Gyfarwyddwr anweithredol DCLG rhwng 2008 a 2010. Rhwng 2010 a 2012 arweiniodd Mr Vincent yr ymyriad i Gyngor Doncaster, ar gais yr Ysgrifennydd Gwladol.

Yn fwyaf diweddar mae wedi bod yn ymgynghorydd i'r Adran Iechyd ar symud swyddogaeth iechyd y cyhoedd o'r GIG i lywodraeth leol.

Pwy ydym ni