Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sarah Chambers

Sarah Chambers

Comisiynydd

Tymor: 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2022

Yn flaenorol, roedd Sarah Chambers  yn Brif Weithredwr y rheoleiddiwr diwydiant post, Comisiwn y Gwasanaethau Post rhwng 2004 a 2008. Yn gyn was sifil mae gan Sarah lawer o wybodaeth ym meysydd rheoleiddio a pholisi, wedi iddi fod yn aelod o fwrdd a phwyllgor nifer o sefydliadau cyhoeddus, gan gynnwys yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, Bwrdd Safonau'r Bar a'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol. Ar hyn o bryd mae Saeah yn Gadeirydd y Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol.

Pwy ydym ni