Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Tony Hobman

Tony Hobman, Commissioner

Comisiynydd

Tymor: 1 Ionawr 2014 i 31 Rhagfyr 2017

Ymunodd Tony Hobman â ni ym mis Ionawr 2010. Mae wedi cael nifer o benodiadau uwch yn yr arena gwasanaethau ariannol. Bu gyda Banc Barclays am ugain mlynedd, gan gyflawni nifer o swyddi marchnata, rheoli prosiect a newid a gwasanaethau cwsmeriaid.

Yn 1996 ymunodd â ProShare fel Pennaeth Gwasanaethau Buddsoddi ac fe'i dyrchafwyd yn Brif Weithredwr yn 1999. Rhwng 2000 a 2001 roedd yn Brif Weithredwr Money Channel plc.

Yn 2002 fe'i penodwyd yn ddarpar Brif Weithredwr y Rheoleiddiwr Pensiynau ac ym mis Ebrill 2005, dechreuodd ei waith fel Prif Weithredwr cyntaf y Rheoleiddiwr Pensiynau, lle bu nes Mai 2010.

Fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr cyntaf y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, sefydliad newydd i hyrwyddo dealltwriaeth ariannol, o dan nawdd yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, ac fe ddechreuodd ar 17 Mai 2010.

Pwy ydym ni