Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Tudalen ar goll

Yn anffodus nid oedd y dudalen neu'r ddogfen yr oeddech yn chwilio amdani ar gael.

Gall fod nifer o resymau am hyn:

  • Efallai i chi deipio'r cyfeiriad gwe yn anghywir. Gwiriwch y cyfeiriad a'r sillafiad gan sicrhau nad yw'n cynnwys priflythrennau neu fylchau.
  • Mae'n bosib fod y dudalen yr oeddech yn chwilio amdani wedi cael ei symud, ei diweddaru, ei dileu neu ei harchifo. Cysylltwch â'r gwefeistr am gymorth yn dod o hyd i ddogfennau wedi'u harchifo.

I ddatrys hyn gallwch: