Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Tanysgrifio i fwletinau Gweinyddiaeth Etholiadol

Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn rheolaidd. Mae'r bwletinau yn grynodeb o brif negeseuon ar gyfer Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol, eu staff a rhanddeiliaid eraill.

Gweld bwletinau blaenorol

Cwblhewch y ffurflen isod i danysgrifio.

Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required

Drwy danysgrifio i'r cylchlythyr hwn rydych yn ymwybodol o, ac yn cytuno: efallai y byddwn yn storio gwybodaeth amdanoch chi i'n helpu i ddadansoddi sut mae pobl yn darllen y bwletinau ac i wella ein gwasanaethau i'n darllenwyr. Ni fyddwn yn datgelu'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti.

Tanysgrifio i fwletinau Gweinyddiaeth Etholiadol