Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cymru

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am ein swyddfa yng Cymru a'r gwaith yr ydym yn ei wneud yng Cymru.

Ein Rôl

Un o’n prif amcanion yw sicrhau bod barn ein rhanddeiliaid Cymreig yn cyfrannu at bob agwedd o’r hyn ry’n ni’n ei wneud. Mae hyn yn sicrhau yr ystyrir gweithdrefnau ac arferion Cymreig nodweddiadol a’u hadlewyrchu yn ein gwaith.

Mae swyddfa Cymru’r Comisiwn hefyd yn fan cyfeirio ar gyfer etholwyr Cymru. Rydym ar gael i ateb ymholiadau a cheisiadau am gyngor ar faterion etholiadol gan y cyhoedd a sefydliadau perthnasol.

Mae ein cyfrifoldebau yn cynnwys holl etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, etholiadau Senedd Ewrop a Senedd y DU ac etholiadau llywodraeth leol.

Safonau

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yng Nghymru. Cewch hyd i fwy o wybodaeth yma.

Cysylltu â ni

Y Comisiwn Etholiadol
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ

Ffôn: 0333 103 1929
Ffacs: 029 2038 0996

gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk

Cymru