Overview

Rydym yn darparu canllawiau ar bob math o etholiadau. P’un a ydych yn Weinyddwr Etholiadol sy’n gyfrifol am gynnal etholiad, yn sefyll fel ymgeisydd, neu’n ymgyrchu dros eich plaid neu achos, gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Yn ogystal â chanllawiau, rydym hefyd yn cynnig cymorth a chefnogaeth, a chyngor ar arfer gorau.

Information for voters

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am gofrestru i bleidleisio, pleidleisio mewn etholiad sydd ar ddod, neu wneud cais am bleidlais drwy’r post neu drwy ddirprwy, gallwch weld ein gwybodaeth i bleidleiswyr.

Gweler gwybodaeth i bleidleiswyr