Our role as a regulator

Rydym yn gyfrifol am gofrestru pleidiau gwleidyddol, cyhoeddi data cyllid gwleidyddol, helpu pleidiau ac ymgyrchwyr i gydymffurfio â chyfraith cyllid gwleidyddol, a gweithredu os oes gennym reswm i amau bod y gyfraith cyllid gwleidyddol wedi'i thorri.

Rydym yn gyfrifol am gofrestru pleidiau gwleidyddol, cyhoeddi data cyllid gwleidyddol, a gweithredu os oes gennym reswm i amau bod y gyfraith cyllid gwleidyddol wedi’i thorri.

Dysgwch ragor am ein rôl fel rheolydd

Political finance data and registers of political parties

Data cyllid gwleidyddol a chofrestrau o bleidiau gwleidyddol

Rydym yn cyhoeddi'r holl wybodaeth y mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn ei hadrodd i ni ar ein cronfa ddata cyllid.

Rydym hefyd yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau pleidiau gwleidyddol ar ein cofrestr ar gyfer Prydain Fawr, a'n cofrestr ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Cymerwch olwg ar y data a'r cofrestrau

Ein canllawiau

Rydym yn darparu canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid, pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr, ac unigolion a grwpiau eraill a reoleiddir ar bob math o etholiadau. Yn ogystal â chanllawiau, rydym hefyd yn cynnig cymorth a chefnogaeth, a chyngor ar arfer gorau.

Edrychwch ar ein canllawiau