How we work with suppliers and organisations, and what we publish

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyflenwyr a sefydliadau fel rhan o'n gwaith. Pan fyddwn angen nwyddau neu wasanaethau newydd, rydym yn dilyn ein proses gaffael. Mae hyn yn ein galluogi i ddod o hyd i'r gwerth gorau am wasanaethau cost-effeithiol ac effeithlon, mewn ffordd agored a thryloyw.

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gytundebau mwy na £20,000 a £25,000, felly gallwch weld faint yr ydym yn ei wario a gyda phwy.