COVID-19: talu anfonebau

Er mwyn sicrhau y gallwn eich talu'n gyflym, e-bostiwch eich anfonebau. Bydd eich taliad yn cael ei oedi os byddwch chi'n ei anfon trwy'r post.

How we work with suppliers and organisations, and what we publish

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyflenwyr a sefydliadau fel rhan o'n gwaith. Pan fyddwn angen nwyddau neu wasanaethau newydd, rydym yn dilyn ein proses gaffael. Mae hyn yn ein galluogi i ddod o hyd i'r gwerth gorau am wasanaethau cost-effeithiol ac effeithlon, mewn ffordd agored a thryloyw.

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gytundebau dros £20,000 a £25,000, felly gallwch weld faint rydym yn ei wario, a chyda phwy.