Introduction

Mae gan bob heddlu yn y DU swyddog Pwynt Cyswllt Unigol ar gyfer cyfraith etholiadol.

Rydym yn rhoi hyfforddiant a chyngor ar atal a chanfod troseddau sy'n gysylltiedig ag etholiadau i swyddogion yr heddlu sy'n ymgymryd â rôl y Pwynt Cyswllt Unigol.