Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer cynnal etholiadau a refferenda. 

Canllawiau i Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer cynnal gwasanaethau cofrestru etholiadol a'r canfasiad.

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Gwybodaeth am safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau.

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Gwybodaeth am safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol. 
 

Bwletinau Gweinyddiaeth Etholiadol

Ein bwletinau e-bost sy'n cynnwys negeseuon pwysig a'r newyddion diweddaraf i weinyddwyr etholiadau. 

Adnoddau ymgysylltu democrataidd

Adnoddau i gynghorau lleol, elusennau a sefydliadau eraill sy'n ymgysylltu â phleidleiswyr.

Canllawiau ar ddeunyddiau i bleidleiswyr

Canllawiau arferion gorau a deunyddiau enghreifftiol i'w defnyddio wrth ddylunio deunyddiau i bleidleiswyr.

Ffurflenni cofrestru, llythyrau ac amlenni

Ffurflenni, llythyrau ac amlenni enghreifftiol ar gyfer gweithgareddau cofrestru etholiadol.