Overview

Chi sydd biau eich pleidlais. Nid yw'n eiddo i unrhyw un sy'n eich bygwth, neu sy'n ceisio eich llwgrwobrwyo, nac unrhyw un sy'n esgus mai chi ydyw.

Pan fydd rhywun yn ceisio twyllo'n fwriadol mewn etholiad yn y ffordd hon, gallai fod yn achos o dwyll etholiadol.

Gall twyll etholiadol gynnwys: 

  • gwneud datganiadau ffug ynghylch cymeriad personol ymgeisydd 
  • cynnig cymhelliad i rywun i'w annog i bleidleisio, i bleidleisio mewn ffordd benodol, neu i'w atal rhag pleidleisio
  • ymyrryd â phleidleisiau post 
  • cynnwys datganiadau ffug neu lofnodion ffug ar ffurflenni enwebu ymgeisydd
  • cofrestru i bleidleisio gan ddefnyddio enw ffug neu heb ganiatâd rhywun
  • dylanwadu ar rywun i bleidleisio yn groes i'w ewyllys
  • esgus bod yn rhywun arall a defnyddio ei bleidlais

Mae twyll etholiadol yn tanseilio'r broses ddemocrataidd. Mae'n fater difrifol, a gall troseddwyr fynd i'r carchar am ei wneud.