Ymgyrchwyr mewn etholiadau

Unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr. Galwn y rhain yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 

Ymgyrchwyr mewn refferenda

Unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn refferenda. Galwn y rhain yn ymgyrchwyr refferenda. Os byddant yn cofrestru â ni, cânt eu galw weithiau yn gyfranogwyr a ganiateir. 

Ymgyrchwyr mewn deisebau adalw

Unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu dros lwyddiant neu fethiant deiseb adalw. Galwn y rhain yn ymgyrchwyr mewn deisebau adalw.