Cofrestru i bleidleisio

Cofrestrwch i bleidleisio yn etholiadau’r DU os nad ydych wedi cofrestru o’r blaen, neu os ydych wedi symud tŷ neu newid eich enw. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai 2024 yng Nghymru a Lloegr oedd 11:59pm ddydd Mawrth 16 Ebrill.

Rhowch eich cod post

Dewch o hyd i'ch gwybodaeth am eich swyddfa gofrestru etholiadol a'ch gorsaf bleidleisio leol

ID Pleidleisiwr

O 4 Mai 2023 ymlaen, bydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig wrth bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Mae hyn yn berthnasol i:

  • Etholiadau seneddol y DU, gan gynnwys etholiadau cyffredinol, is-etholiadau a deisebau adalw
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ni fydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig wrth bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio yn etholiadau’r Senedd neu mewn etholiadau cynghorau lleol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Dim ID gyda chi? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr.

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod a allwch gofrestru i bleidleisio

Mae newidiadau i bleidleisio i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd rydym yn y broses o ddiweddaru'r offeryn isod gyda'r wybodaeth hon.

Dysgwch fwy am y newidiadau i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod a allwch gofrestru i bleidleisio