Overview

Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill adrodd eu cyllid i ni. Rhaid iddynt adrodd:

  • yr hyn y maent wedi’i wario ar eu hymgyrch ar ôl etholiad neu refferendwm
  • rhoddion a roddwyd iddynt a benthyciadau y maent wedi ymrwymo iddynt
  • eu cyfrifon blynyddol

Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno ffurflenni gwariant ar ôl cystadlu mawr, megis etholiadau cyffredinol Senedd y DU.
Rydym yn cyhoeddi data gan bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill, yn ogystal â ffurflenni gwariant ymgeiswyr ar ôl cystadlu mawr.
Rydym yn cyhoeddi'r holl wybodaeth a gawn gan bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill ar Cyllid Gwleidyddol Ar-lein.

Ngogledd Iwerddon

Mae'r rheolau ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth hon yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd, nid yw’r ddeddfwriaeth yn caniatáu inni gyhoeddi unrhyw wybodaeth am roddion a benthyciadau ers cyn 1 Gorffennaf 2017.

Ein canllawiau