This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

VAC deadline

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Gofyniad ID Pleidleisiwr

Mae angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Mae hyn yn berthnasol i:

  • Etholiadau seneddol y DU, gan gynnwys etholiadau cyffredinol, is-etholiadau a deisebau adalw
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Dysgwch ragor am fathau o ID ffotograffig a dderbynnir, sut i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr am ddim a’r hyn i’w ddisgwyl ar y diwrnod pleidleisio.

Ni fydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig wrth bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio yn etholiadau’r Senedd neu mewn etholiadau cynghorau lleol.

Os nad oes gennych ffurf o ID a dderbynnir

Dim ID? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr

Os nad oes gennych ID ffotograffig a dderbynnir, gallwch wneud cais am ddogfen ID pleidleisiwr am ddim. Fe'i gelwir yn Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Gwnewch gais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr

Supporting others

Helpu pobl i fodloni’r gofyniad ID pleidleisiwr

Rydym yn gwybod bod rhai grwpiau yn fwy tebygol o wynebu rhwystrau a grëir gan y gofyniad hwn am ID pleidleisiwr ac efallai y bydd arnynt angen cymorth i gael ID ffotograffig.

Gall sefydliadau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phleidleiswyr, gan gynnwys awdurdodau lleol ac elusennau, helpu pleidleiswyr i sicrhau fod ganddynt ID ffotograffig cyn unrhyw etholiad lle mae’r gofyniad hwn yn gymwys.

Rydym wedi cynhyrchu set o adnoddau i’w defnyddio yng Nghymru a Lloegr cyn yr etholiadau ar 2 Mai 2024. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu sefydliadau i godi ymwybyddiaeth ac yn cynorthwyo pleidleiswyr gyda gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr, os bydd angen. Mae’r pecyn hwn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gofrestru pleidleiswyr, yn ogystal â gwybodaeth sydd wedi’i theilwra at anghenion grwpiau penodol.

Mae cyfres generig o adnoddau gyda gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw etholiad lle bydd angen ID ffotograffig hefyd ar gael.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi adnoddau pwrpasol i gynorthwyo pleidleiswyr sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio’n ddi-enw, neu a allai elwa o wneud hynny.

Edrychwch ar ein hadnoddau i bartneriaid ar gyfer yr etholiadau ar 2 Mai 2024

Edrychwch ar ein hadnoddau generig sy’n gymwys i unrhyw etholiad lle bydd angen ID Pleidleisiwr