Overview

Rydym yn rhoi gwybodaeth am gofrestru i bleidleisio ac yn cyhoeddi canllawiau er mwyn helpu pobl i gydymffurfio â'r gyfraith etholiadol. Ceir hefyd ragor o wybodaeth am bwy ydym a'r hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan. 

Cyn i chi gysylltu â ni, cadarnhewch a yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael drwy chwilio amdani.

Summary

Rydym wedi bod yn destun ymosodiad seiber cymhleth. Dysgwch am y data yr effeithiwyd arno, yr effaith ddichonadwy, a’r mesurau rydym wedi’u cymryd.

Darganfod rhagor

Cysylltu â'ch tîm gwasanaethau etholiadol lleol

Os oes angen i chi gysylltu â'ch tîm gwasanaethau etholiadol lleol, nodwch eich cod post yn ein blwch chwilio i ddod o hyd i'w manylion cyswllt.

Byddant yn gallu helpu gyda chwestiynau am y gofrestr etholiadol, a phleidleisio trwy'r post neu ddirprwy.