Overview of our role in referendum questions

Ar gyfer refferenda yn y DU, rydym yn edrych ar y ffordd y mae cwestiwn arfaethedig y refferendwm wedi'i eirio i wneud yn siŵr ei fod yn hawdd i bleidleiswyr ei ddeall. Fel rhan o'n hasesiad, rydym yn gwneud gwaith ymchwil gyda'r cyhoedd.