Introduction

Mae newidiadau i bleidleisio drwy'r post a thrwy ddirprwy:

  • Gallwch nawr wneud cais ar-lein i bleidleisio drwy'r post a rhai mathau o bleidleisio drwy ddirprwy.
  • Mae angen i chi brofi pwy ydych wrth wneud cais drwy ddarparu eich rhif Yswiriant Gwladol.
  • Mae terfynau ar faint o bobl y gallwch chi weithredu fel dirprwy ar eu rhan.
  • Mae angen i chi ailymgeisio am bleidlais bost bob tair blynedd. 

Mae’r newidiadau yn berthnasol i etholiadau Senedd y DU, gan gynnwys is-etholiadau a deisebau adalw, etholiadau lleol yn Lloegr ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r cyfyngiad ar faint o bobl y gall pleidleisiwr weithredu fel dirprwy ar eu rhan hefyd yn berthnasol mewn etholiadau lleol ac etholiadau’r Cynulliad yng Ngogledd Iwerddon.
 

Gwneud pleidleiswyr yn ymwybodol o newidiadau i bleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy

Gwneud pleidleiswyr yn ymwybodol o newidiadau i bleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy 

Gall sefydliadau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phleidleiswyr, gan gynnwys awdurdodau lleol ac elusennau, helpu sicrhau bod pleidleiswyr yn ymwybodol o newidiadau diweddar i bleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy.

Rydym wedi cynhyrchu ystod o adnoddau i helpu awdurdodau lleol, Swyddogion Cofrestru Etholiadol a phartneriaid eraill i gyfleu'r newidiadau hyn i bleidleiswyr.

Mae’r rhain yn cynnwys adnoddau wedi’u teilwra i’w defnyddio yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Archwiliwch ein hadnoddau am bartneriaid, elusennau a sefydliadau cymdeithas sifil