Moderneiddio pleidleisio: astudiaethau dichonoldeb pleidleisio hyblyg

Introduction

Mae ein hymchwil yn dangos bod pobl yn y DU yn gyffredinol hapus â'r ffyrdd presennol o bleidleisio'n bersonol mewn etholiadau. Ond mae'n bwysig edrych ar sut i barhau i wella etholiadau, i ddiwallu anghenion cyfnewidiol pleidleiswyr ac i wneud pleidleisio yn gyflymach, yn fwy cyfleus ac yn fwy hygyrch.

Mae llawer o ddemocratiaethau eraill ledled y byd eisoes yn cynnig amrywiaeth o opsiynau hyblyg ar gyfer pleidleisio. Rydym wedi edrych ar sut y gallai opsiynau tebyg, fel pleidleisio ymlaen llaw neu bleidleisio symudol mewn lleoedd fel cartrefi gofal, weithio ar gyfer etholiadau yn y DU. 

Edrychodd ein hymchwil ar sut y gellid cynnig yr opsiynau hyn o fewn systemau gweinyddu etholiadol presennol, gan gadw pleidlais bapur gyfredol y DU gyda’r prif ddiwrnod ar gyfer pleidleisio, sef dydd Iau, a chadw prosesau cyfrif cyfredol. Fe wnaethom ganolbwyntio ar fanteision, heriau ac ymarferoldeb llwybrau amrywiol ar gyfer pleidleisio hyblyg.

Mae'r wybodaeth a nodir yma wedi'i chynllunio i helpu i lywio dadl am ddyfodol pleidleisio yn y DU. Pe bai unrhyw opsiynau pleidleisio hyblyg yn cael eu datblygu gan lywodraeth yn y DU, rhaid gwneud hyn mewn ffordd sy'n ddiogel, sy'n cadw etholiadau'n rhydd ac yn deg, ac sy'n ymarferol ac yn gyflawnadwy

Darparu pleidleisio hyblyg