Consultations we respond to and why

Bydd llywodraethau a sefydliadau eraill yn cynnal ymgyngoriadau pan fyddant yn chwilio am safbwyntiau am fater penodol, neu os byddant am newid rhywbeth.

Rydym yn ymateb i ymgyngoriadau sy'n effeithio arnom ni a'n gwaith, ac sy'n cael effaith ar yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni.

Dyma ein hymatebion i ymgyngoriadau a gynhaliwyd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Os ydych yn chwilio am ein hymateb i ymgynghoriad hŷn, cysylltwch â ni.

Yn yr adran hon