Ein hadroddiadau a data ar etholiadau a refferenda yn y gorffennol

Overview of past elections and referendums

Dysgwch am etholiadau a refferenda yn y gorffennol yn y DU, gan gynnwys y canlyniadau a'n hadroddiadau.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am etholiadau a refferenda hŷn, cysylltwch â ni.