Overview of registering political parties

Rydym yn gyfrifol am gofrestru pleidiau gwleidyddol yn y DU. Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol gofrestru enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau gyda ni i'w defnyddio ar bapurau pleidleisio. Mae'r rheolau ar waith er mwyn sicrhau bod papurau pleidleisio yn glir ac yn hawdd eu defnyddio.

Gweld pob plaid ar y gofrestr

Lawrlwytho arwyddluniau pleidiau

Lawrlwytho arwyddluniau pleidiau

Gallwch lawrlwytho ffeil zip o arwyddluniau pleidiau gwleidyddol.
 

Cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cysylltwch â ni os hoffech i ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd enwau, disgrifiadau neu arwyddluniau pleidiau newydd yn dod i law i'w hasesu.