Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958

Caiff nifer fach o gofnodion sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol eu dewis i gael eu cadw’n barhaol yn yr Archifau Cenedlaethol. Maent ar gael yn unol â Deddf Rhyddi8d Gwybodaeth 2000, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Diogelu Data 2018.