Archwiliwch y data: Pwy sydd ac sydd ddim wedi cofrestru i bleidleisio?

Introduction

Mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar os yw rhywun wedi cofrestru i bleidleisio - o oedran i ba mor hir mae rhywun wedi byw yn y cartref.

Rydym wedi darganfod mai pobl ifanc, myfyrwyr a'r rhai sydd wedi symud yn ddiweddar yw'r grwpiau lleiaf tebygol o gael eu cofrestru. Nid yw cofrestru ar ben rhestr o bethau i'w gwneud pan mae rhywun newydd symud tŷ neu wedi dechrau eu bywyd myfyriwr. 

Dewiswch ardal a darganfyddwch faint o bobl fel chi sydd wedi cofrestru i bleidleisio.

Sylwch mai dim ond data cyfyngedig sydd gennym ar gyfer rhai ardaloedd. 

Who is registered